SebaCloud Websoftware

SebaCloudTM je univerzálne webové rozhranie, umožňujúce maximálne jednoduchým a efektívnym spôsobom cez internet pristupovať k dátam od viacerých meracích a monitorovacích zariadení z portfólia SebaKMT:

  • SEBALOG N-3: loggery šumu pre veľkoplošný monitoring vodovodnej siete na výskyt úniku, vrátane sieťovej korelácie "na diaľku" 
  • SEBALOG D-3: dataloggery pre meranie prietoku, tlaku, prípadne iných veličín (hladina vodojemu a pod.)
  • SEBALOG P-3: loggery tlaku pre priame meranie tlaku v hydrantov
  • SEBA FLOW: systém na permanentné meranie prietoku s diaľkovým prenosom dát, na báze ultrazvukového merania
  • TMM: Systém na monitorovanie a predlokalizáciu únikov na diaľkovodoch a privádzačoch

Vďaka SebaCloudTM  máte vždy a všade prístup k vašim meracím dátam- aj z mobilného zariadenia.