Spoľahlivý. Viac ako 60 rokov.

Sme celosvetovým technologickým lídrom v oblasti vývoja a výroby meracej a diagnostickej techniky pre monitoring a lokalizáciu únikov vo vodovodných sieťach a pre trasovanie podzemných potrubných a káblových vedení.  

Naše produkty prispievajú významnou mierou k spoľahlivej a efektívnej prevádzke potrubných a káblových sietí našich zákazníkov. 
Viac ako 60 rokov sme partnermi všetkých významných prevádzkovateľov inžinierskych sietí.

Entuziazmus, kompetencia a spoľahlivosť. Made in Germany.

Prehľad produktov

Hlavné kompetencie

Všetky kapacity a schopnosti nášho vývoja, výroby a predajného tímu sústredíme na 3 hlavné kompetenčné oblasti: prístroje pre monitoring a lokalizáciu únikov vo vodovodných sieťach, lokátory podzemných vedení a objektov, kamery pre TV-inšpekciu potrubných sietí.

Vďaka koncentrácii na tieto oblasti sme schopní včas rozpoznať potreby našich zákazníkov a reagovať na ne inovatívnym prístrojovým riešením.

 

Lokalizácia únikov vody

Včasná identifikácia úniku a jeho čo najrýchlejšia a najpresnejšia lokalizácia dokáže ušetriť prevádzkovateľovi vodovodnej siete značné finančné straty a zároveň umožňuje predchádzať materiálnym škodám tretích strán pri havarijných situáciach.

Spoľahlivosť meracej a diagnostickej techniky SebaKMT a jej prehľadné ovládanie garantujú vždy akcieschopnosť a krátke reakčné časy. 

Prehľad produtov

Lokátory podzemných vedení a objektov

SebaKMT má dlhoročné skúsenosti v oblasti prístrojov na vytyčovanie trás podzemne uložených potrubných a káblových vedení. Lokátory káblov a potrubí z našej ponuky sa vyznačujú vysokou citlivosťou a zároveň vysokou selektivitou, umožňujúcou presné vytýčenie trasy a určenie hĺbky uloženia vedenia, aj v podmienkach hustých súbehov inžinierskych sietí. 

Prehľad produktov