Sebalog D-3

Sebalog D-3 - maximálne robustný a kompaktný datalogger

  • Optimálny nástroj pre diaľkový prenos minimálnych nočných prietokov z okrskových vodomerov
  • Operatívny monitoring prietoku (tlaku) za účelom analýzy strát, resp. lokalizácie únikov
  • Snímanie a prenos akýchkoľvek iných veličín, napr. hladina vody vo vodojeme, teplota a pod. 
  • Jednoduchá inštalácia, minimálne prevádzkové náklady
  • Alarmové hlásenia (pri prekročení nastavenej prahovej hodnoty) v podobe SMS a E-mai
  • Veľká kapacita internej pamäte (1,7 mil. hodnôt)
  • Max. až 4 vstupy voliteľne programovateľné ako analógové alebo digitálne
  • Voliteľný prídavný interný tlakový senzor pre priamy monitoring tlaku
  • 2 výstupné kontakty pre varovné hlásenia (napr. kontrola uzavretia šachty) alebo riadenie ďalších procesov
Popis

Vďaka svojmu kompaktnému a robustnému dizajnu a absolútne vodotesnému prístrojovému púzdru je Sebalog D-3 ideálnym nástrojom na meranie prietoku a tlaku v tvrdých prevádzkových podmienkach vodovodných sietí. S maximálne až 4 vstupnými kanálmi univerzálne použiteľnými so všetkými používanými typmi čidiel, dokáže merať prietok a tlak, ale aj iné veličiny (napr. hladina vodojemu).

Pri vývoji dataloggera Sebalog D-3 sa zvýšený dôraz kládol na užívateľský komfort. Dataloger podporuje online merania na všetkých kanáloch, čo dáva užívateľovi možnosť kedykoľvek pristupovať k uloženým, ako aj aktuálnym denným meracím dátam. Prístup k meraným dátam je možný buď cez univerzálne webové rozhranie Seba Cloud alebo cez PC-aplikáciu SebaDataView.

Obrázky

Ísť späť