Product portfolio

 • HL 7000

  Elektro-akustyczny detektor

 • TMM

  Permanent monitoring system for pipelines

 • PAM T-3-1

  Listening stick with piezo-microphone for HL 50 or HL 500/5000

 • SebaFlow

  Continuous zone monitoring and flow measurement with ultrasonics

 • Sebalog P-3-Mini

  Small logger for pressure monitoring and pressure surge recording

 • TDM 300

  Portable system for quick and exact flow measurement

 • Sebalog HydroCorr

  Correlating hydrophone sensors – for trunk mains and non-metallic pipes

 • Hydrolux Series

  Geofon do lokalizacji dokładnej wycieków wody metodą akustyczną

 • UDM 300

  Advanced ultrasonic technology for mobile flow measurements

 • Sebalog N-3

  Bezprzewodowe loggery poziomu i częstotliwości szumów z możliwością pracy w strukturze sieci

 • Sebalog N-3 network

  Sieciowy rejestrator szumu i częstotliwości wycieku działający w oparciu o technologię GSM

 • Correlux C-3

  Hybrid correlator for online and offline measurements

 • Sebalog Corr

  Nowa koncepcja lokalizacji wycieków wody: zestaw loggerów szumu z funkcją korelacji i lokalizacji dokładnej miejsca nieszczelności

 • Correlux C-3 HL

  Modern ground-borne sound micro-phone and C-3 hybrid correlator in one

 • HL 50-BT

  Hand-held leak locator with integrated sensor

 • Sebalog D-3

  Pressure and flow rate data loggers with GPRS

 • GSM Transmitter 3

  Portable GSM Data Transmitter for Sebalog N-3 and Sebalog P-3