• Info
  • Login

Voda je drahocenná surovina!

SebaKMT je celosvětový technologický lídr v oblasti vývoje a výroby meřící a diagnostické techniky pro minimalizaci ztrát ve vodovodních sítích. 
Více než 60 roků jsme partnerem všech významných provozovatelů vodovodních sítí. Naše produkty přispívají k efektívnímu a hospodárnému provozu vodárenské infrastruktury našich zákazníků.

Login

Úniky slyšet a vidět

Včasná identifikace, rychlá a spolehlivá lokalizace úniků v potrubních sítích šetří provozovatelům značné finanční prostředky a rovněž pomáhá předcházet havarijním situacím a s nimi spojeným materiálním škodám. Měřící a diagnostické technologie značky SebaKMT jsou díky nejvyššímu stupni technologického vývoje a jednoduchému ovládání pro tyto účely ideálními nástroji.

Zónové měření

Zónové měření v rozvodech pitné vody umožňuje vyčíslit ztráty. V tomto procesu se využívá měření tlaku / průtoku, měření úrovně / frekvence šumů pro určení oblastí, kde dochází k únikům.

Předměření

Předměření neboli vymezení místa úniku vody probíhá přímým odposlechem na přístupných kontaktních místech, jako jsou hydranty nebo ventily. Předměření úniků spočívá v principu "hlasitější, bližší" a "tišší, dále". Po provedeném zónovém měření s předběžnou polohou je takto možné dále blíže specifikovat místo hledaného úniku.

Bodové dohledání

Pro přesné určení místa úniku nabízí SebaKMT tři zcela odlišné technologie (půdní mikrofony, detektory trasovacího plynu a korelátory). Cílem všech řešení v této oblasti je vyhnout se zbytečným rozsáhlým výkopům a souvisejícímu úsilí a naopak soustředit činnosti do místa, kde se únik skutečně nachází.