TDM 300

Přenosný průtokoměr

Přednosti:

  • Ideální pro krátkodobé měření průtoku
  • Bezdrátová rádiová komunikace pomocí univerzálního rozhranní LogRI
  • Volitelné alarmování definovaných úrovní
  • Interní akumulátor
  • Integrovaný senzor tlaku
  • Přizpůsobitelný na všechny typy připojení
  • Současné měření průtoku a tlaku - zátěžový test
Popis

Použití TDM 300 průtokoměru umožňuje rychlé a snadné provádění průtokové analýzy, přesnou kontrolu požárních hydrantů včetně zátěžového testu.

Interní data logger ukládá všechna naměřená data a provádí jejich bezdrátový přenos do PC k následné analýze. Pokud není záznam potřebný nebo je důležité aktuální sledování průtoku a tlaku, může být měření sledováno pomocí rádiového rozhranní on-line.

Návod k obsluze

Go back