Sebalog N-3 síť

Automatický síťový monitoring úniků pomocí korelujících loggerů šumu

Přednosti:

  • Aktuální naměřená data k dispozici každý den
  • Automatická multispektrální ESA analýza
  • Velmi jednoduché a rychlé vyhodnocení dat v mapě
  • Úspora času při sběru dat i vyhodnocení
  • Vzdálený odposlech
  • Funkce korelace
  • Cenově efektivní přenos dat z vodovodní sítě
Popis

Sebalog N-3 síť vám den co den poskytuje nejnovější naměřená data ze sledované vodovodní sítě. Automatický přenos dat a jejich multispektrální ESA analýza přináší výraznou časovou úsporu a jistotu vyhodnocení a upozorňuje na místa úniku ihned po jejich vzniku. Sebalog N-3 síť pracuje i tam, kde je technicky náročné provádět fyzické odposlechy např. v rušných centrech měst, odstraňuje tak potřebu nočních měření. Funkce mapy s využitím GPS vám nabízí dokonalý přehled o sledované oblasti.

Pokud některé loggery detekují únik, můžete si vyžádat záznam zvukových dat z těchto měřících bodů. Tato zvuková data jsou poté přenesena a mohou vám být, dle konfigurace, k dispozici již ten samý den, může tak provést off-line odposlech reálných šumů z konkrétních bodů sítě.

Toto však není vše, zvuková data z loggerů můžete také využít k následné korelaci a tím ještě blíže určit místo úniku.

Obrázky
Software

Firmware Commander 3-1

FW_LOG_CDR-3-1-868_V4-008 (1.3 MB)

Go back