GSM vysílač 3-S (GT-3-S)

GSM vysílač s GPS synchronizací pro Sebalog N-3 a P-3

Přednosti:

  • Korelace sysnchronizovaná v reálném čase pomocí GPS
  • Sledování změny polohy, funkce “Theft-control” - ochrana pro odcizení
  • Přenos zvukových souborů – při alarmu nebo na vyžádání – “ten samý den”
  • Paralelní monitoring tlaku pomocí loggeru tlaku Log P-3
  • Výměna baterie přímo v terénu, výdrž až 5 roků
Popis

GPS-synchronizovaný GSM vysílač GT-3-S představuje pokrok v segmentu  síťového měření šumů. Rozšiřuje tuto aplikaci o svého tzv. „malého bratra“. GT-3 s až 5 letou výdrží baterie je prvním vysílačem na trhu, který umožňuje přesnou korelaci pomocí časové GPS sysnchronizace naměřených dat. Umožňuje uživateli nejen snadno sledovat vývoj úrovně a frekvence šumu ve sledovaném nístě na neomezenou vzdálenost, ale především provádět následnou velmi spolehlivou korelaci. Jeho možnosti uplatnění jsou v oblasti permanentního měření šumů a tlaků a to jak v městských aglomeracích, tak zejména u vodovodních přivaděčů.

Obrázky
Software