Correlux C-300

PC korelátor

Přednosti:

  • Předměření úniku
  • On-line korelace
  • Off-line multikorelace s až 8 multisenzory současně
  • Univerzální vysílače pro on-line i off-line korelaci nahrazující 2 multisenzory
  • Bodové upřesnění místa úniku povrchovým multi-odposlechem
  • Systém může pracovat s neomezeným počtem snímačů
Popis

Systém Correlux C-300 je nový PC korelátor vybudovaný na platformě osvědčeného hybridního korelátoru Correlux C-3. C-300 je určen pro příznivce PC varianty korelátoru, případně pro integraci do měřícího vozu. Systém Correlux C-300 v sobě zahrnuje všechny funkce potřebné k lokalizaci úniků vody a to jak při měření v reálném čase tak i v tzv. off-line režimu. Pro měření v reálném čase jsou využívány vysílače s připojenými snímači, které je však možné také naprogramovat i jako off-line multisenzory.

K systému lze přiřadit další libovolný počet inteligentních multi-senzorů, které mohou pracovat v režimu tzv. předměření pro identifikaci poruchových úseků v síti. Mutli-senzory jsou rozmístěny na dotykových místech v síti a poté buď v reálném čase nebo off-line provádí měření a vyhodnocení frekvence, úrovně a ESA hodnoty snímaného šumu. Na základě těchto údajů je snadné určit poruchový úsek.

Correlux C-300 rovněž plní funkci off-line multi-korelátoru, kdy je možné provést pomocí vzájemné vícebodové korelace současně až 28 korelačních výsledků. Pro zpřehlednění situace měření je možné využít GPS a mapových funkcí. Samozřejmostí je měření rychlosti šíření zvuku v potrubí.

A do třetice slouží multi-senzory také jako půdní mikrofony pro povrchový multi-odposlech, za účelem bodového upřesnění místa úniku v posledním kroku vyhledávání skrytého úniku.

Ovládání systému je prováděno v PC pomocí software CorreluxView3.

Systém Correlux C-300 je dále možné rozšířit o hydrofony PAM Hydro-2 nebo PAM Hydro-3, které slouží k měření na plastových potrubích nebo na potrubích velkých průměrů a vzdáleností.

 

 

Obrázky
Software

PC software CorreluxView3

CorreluxView3_1.5.1 (81.2 MB)

Go back